Головна | Реєстрація | Вхід | RSSНеділя, 25.08.2019, 14:33

"Скільки б ти не жив,усе життя слід навчатися"-...

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Методична сторінка

.

 І)  ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ РОБОТУ ВЧИТЕЛЯ

1. Загальні положення

1.1. Учитель — ключова постать у сучасному навчально-виховно­му процесі, духовний наставник учнів. Від його підготовки залежить якість освіти, рівень духовної культури суспільства, утвердження де­мократичних принципів та процесів.

1.2. Методична робота вчителя — усвідомлена, цілеспрямована, планомірна та неперервна робота педагога, спрямована на вдоскона­лення теоретичної власної підготовки, необхідної для практичної ді­яльності.

1.3. Результатом методичної роботи вчителя є формування творчої активності, розвитку ініціативи педагога, узагальнення й поширення його досвіду, зростання авторитету.

2. Завдання та напрями діяльності вчителя

2.1. Основні завдання вчителя:

•  формування потреби до неперервної освіти та самоосвіти впро­довж життя; формування високого рівня культури, зокрема правової;

•  розвиток здатності до творчої діяльності;

•  готовність до співпраці, толерантність, терпимість до іншої думки;

•  уміння вести діалог, шукати та знаходити розумні компроміси;

•  розвиток здатності до самоорганізації.

 2.2. Основні напрями роботи вчителя:

Участь у роботі кафедри вчителів групи споріднених предметів, предметної кафедри, творчих груп учителів, створених з метою реалі­зації програм та проектів, які існують у навчальному закладі:

•  участь у педагогічних радах, педагогічних консиліумах з метою колективного розв'язання педагогічних ситуацій;

•  участь у науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах, які проводять у навчальному закладі, інших загальноосвітніх та

вищих навчальних закладах;

•  участь у співбесіді із заступником директора з відповідного на­пряму діяльності, керівником кафедри з питань, які належать до його компетенції;

•  участь у підготовці та проведенні оперативно-методичних нарад.

3. Організація роботи

Учителі планують, координують та затверджують методичну ді­яльність на засіданні; науково-методичної ради навчального закладу, кафедр, творчих груп.

4. Права вчителя

Учитель має право на:

•  вибір форм, методів, технологій викладання навчального матеріалу, що відповідають основним положенням законодавчих документів у сфері освіти та не протирічать основним завданням навчального закладу;

•  самостійний вибір форм та методів підвищення власної фахової майстерності;

•  відрядження та вирішення питання про оплату участі в тренін-гах, семінарах, конференціях, які мають науково-методичний, фахо­вий характер і сприяють підвищенню фахової майстерності;

•  забезпечення організації навчальної діяльності учнів на сучасно­му рівні, особистої методичної діяльності, забезпечення необхідною методичною літературою та посібниками, зокрема періодичною пре­сою відповідно до фаху.

5. Обов'язки вчителя

Учитель гімназії зобов'язаний:

•  організувати особисту діяльність з питань удосконалення педа­гогічної, фахової майстерності (наукова, експериментальна, методич­на робота) через участь у роботі кафедри, творчої групи відповідно до Програми самовдосконалення, саморозвитку та самореалізації вчите­ля навчального закладу;

•  організувати роботу з обдарованими, здібними учнями (наукова, дослідна, проектна, олімпіадна робота, творча майстерня) та з учнями інших груп за рівнем навченості;

•  організувати свою роботу з урахуванням основних завдань ді­яльності навчального закладу, науково-методичної проблеми кафедри, Програми самовдосконалення, саморозвитку та самореалізації вчите­ля;

•  організувати співпрацю з батьками та вчителями з питань підви­щення якості навчально-виховного процесу, поліпшення якості педа­гогічної діяльності;

•  планувати свою діяльність з урахуванням здоров'я та безпеки життя дітей, заходів із техніки безпеки;

•  надавати методичну, фахову допомогу молодим спеціалістам.

6. Документація

Учитель має створити власне портфоліо, до якого потрібно вклю­чити:

•  методичну картку як результат фахової методичної роботи;

•  сценарії урочних та позаурочних навчальних і виховних заходів;

•  тексти особистих видань, публікацій тощо;

•  тестові матеріали.

7. Керівництво методичною діяльністю вчителя

         Методичною діяльністю вчителя керують директор школи через заступника директора на­вчального закладу з відповідного напряму діяльності, керівник кафе­дри, відповідальний за організацію роботи творчої групи.

   с х е м а      а н а л і з у     у р о к у    м а т е м а т и к и

 1. Підготовка вчителя до уроку:
 • знання та використання вчителем  програм, інструктивно-методичних матеріалів з питань викладання математики;
 • визначення вчителем мети уроку, типу уроку, відбір форм і методів навчання  відповідно до мети, підготовка дидактичного, роздаткового матеріалу, навчальних

 посібників, ТЗН, комп'ютерної техніки;

 • відповідність змісту навчального матеріалу програмі , віковим особливостям, можливостям учнів.
 1. Науково-методичний рівень викладання:
 • виконання вчителем основних дидактичних принципів навчання:

       -науковість і доступність викладання;

     -міцність результатів навчання;

 •  системність і систематичність навчання ;
 • формування навичок самоосвіти  ;
 • формування сталого інтересу до вивчення предмету тощо ;
 • використання можливостей програмового матеріалу для формування :

                                                                                   -наукового світогляду, ;

                                                                                        -логічного мислення;

                                                                                       - загальнолюдських моральних і духовних цінностей;

                                                                                       -поваги до національної культури і традицій;

 •  формування в учнів відповідальності за результати навчання  ;
 • спрямування діяльності учнів на вироблення вміння застосовувати отримані знання для вирішення різноманітних практичних задач ;
 • ефективність здійснення учнями поелементного аналізу і встановлення відповідності між математичним записом висновків і їх словесним формулюванням;
 • оптимальний вибір організаційних форм , методів  (  зокрема  інновацінних  ) і прийомів викладання математики;
 • здійснення індивідуалізації  та диференціації  навчання;
 • раціональне поєднання пояснювально-ілюстративних методів  з евристичними, частково-пошуковими,     реалізація проблемно-пошукового навчання;
 • робота вчителя з розвитку логічного мислення учнів: розв'язуваня задач   з аналізом, спеціальний добір запитань, задач і вправ  ; виявлення       раціональних шляхів розв'язування;
 • розвиток активної пізнавальної діяльності учнів на уроці ;
 • формування операцій мислення;
 • інтенсивність навчальної діяльності  ; 
 • формування загальнонавчальних і спеціальних умінь та навичків,
 •       формування опорних знань,
 •      міжпредметні зв'язки на   уроці  ;
 • система самостійних, практичних, контрольних робіт, їх періодичність,зміст, ступінь труднощів. ;
 • дотримання вимог до письмових робіт.
 1. Діяльність учнів на уроці:
 • формування сталого інтересу до вивчення математики;
 • активність учнів на етапі актуалізації та застосування знань та умінь;
 • математична культура школярів, уміння учнів застосовувати знання на практиці, працювати з додатковою літературою;
 • ступінь розвитку математичного мовлення і мислення учнів;
 • володіння теоретичним матеріалом,: основними поняттями, теоремами, законами, формулами, алгоритмами;
 • дисципліна протягом усього уроку.
 •  
 1. Діяльність учителя на уроці:
 • педагогічний такт, прийоми співтворчості та співдружності;
 • володіння педагогічною технікою, мова вчителя;
 • керівна роль вчителя (вміння організовувати роботу учнів на уроці;
 •  реалізація освітніх .функцій учителя.
 1. Результативність навчально-виховного процесу:
 • співвідношення за трудністю і обсягом домашніх і класних робіт;
 • якість знань, умінь, практичних навичок учнів;
 • забезпечення базового рівня математичної освіти;
 • об'єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів ;
 • сформованість в учнів навичок роботи з підручником, довідковою літературою, таблицями, мікрокалькулятором, комп'ютером тощо;
 • - наявність навичок усного рахунку  ;
 • ступінь розвитку мислення учнів, умінь розв'язувати задачі, доводити теореми;
 • розвивальне і виховне значення уроку ;
 • виконання плану уроку;
 • реалізація мети уроку;
 • найбільш вдалі елементи уроку;
 • що на уроці не реалізовано, чому;
 • загальна оцінка уроку.

 

Вхід на сайт
Календар
«  Серпень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Copyright MyCorp © 2019
Конструктор сайтів - uCoz